Nắp niêm thùng phuy hay nắp chụp thùng phi, sử dụng niêm phong nắp thùng phuy thép, rất an toàn, bền đẹp Mã: 011