Bán các loại container mới và đã qua sử dụng, với nhiều kích cỡ 20DC, 40DC, nhiều chủng loại như: container văn phòng, container lạnh, container khô, nhà container …