Mã: 008 Tên sản phẩm: Seal dây rút Sử dụng: niêm phong